polska angielska
Zastosowanie

Bitumiczno - elastomerowa masa zalewowa Icopal Asfix Hot wypełnia szczeliny konstrukcyjne i technologiczne np. dylatacje w nawierzchniach z betonu cementowego, betonu asfaltowego i mieszanek SMA oraz asfaltu lanego w inżynierskich obiektach komunikacyjnych, ulicach, lotniskach, placach, parkingach, itp. Wysokomodyfikowana zalewa Icopal Asfix Hot przeznaczona jest do aplikacji w technologii „na gorąco”, co wymaga urządzeń do topienia masy asfaltowej. Jednakże niewielkie roboty można wykonywać wbudowując podgrzaną zalewę przy użyciu prostych narzędzi typu - ręczne pojemniki, konewki, itp.

img Budowa.

Zalewa asfaltowa ICOPAL ASFIX HOT dostępna jest w postaci bezosnowowej wstęgi lub rolki odpowiednio o wadze 200kg lub 25 kg. Wstęga o wadze 200 kg składowana jest na europalecie.

 
powrót