polska angielska
System odwodnienia izolacji
Sączek OMEGA wraz z drenem Percodrain to system odwodnienia hydroizolacji betonowych i stalowych pomostów wszystkich rodzajów obiektów mostowych.

 


Sączek poliamidowy
OMEGA
+
Liniowy dren prefabrykowany
PERCODRAIN